eshop se supratechnikou - eshop elektrodynamika, telekomunikace a montáže, IT, Fryšták, Zlín

E-SHOP www.suprashop.cz       host                                                                                                                                Hledání dle kódu:
Nákupní košík
0 položek
Supratechnika
Tel. ústředny
Stolní tester homogenizovaného magnetického pole.
Stolní tester homogenizovaného magnetického pole.

Cena bez DPH: 200000,- CZK

DPH: 21%

Cena s DPH: 242000,- CZK

Kód: XSUX0020

Sklad:  1 ks

Záruka: 4 měs.

Popis:

Stolní tester homogenizovaného magnetického pole.
Novinka na trhu se školními pomůckami k demonstraci, že změna magnetického toku je slabá podmínka ke vzniku elektromagnetické índukce. Poznáte rozdíl mezi indukcí pocházející z nehomogenního pole a indukcí pocházející z homogenizovaného pole, které proniká vodivou smyčkou. Přitom vodívá smyčka plynule mění svůj průřez. Přesvědčíte se, že není vše tak jednoduché jak vás učili ve škole.

Integrované stolní zařízení díky, kterému může i malé dítě pochopit, že změna magnetického toku v čase je slabá podmínka ke vzniku elektromagnetické indukce. Pomůcka umožní ukázat, že vznik elektromagnetické indukce ve Faradayově generátoru je současnou, všeobecně uznávanou teorií chybně vysvětlována. Tato pomůcka navazuje na položku XSUX0018 a přímým důkazem (z hlediska magnetického toku) odhaluje chybu v současném chápání elektromagnetické indukce. S tímto experimentálním zařízením provedete důkaz jinak než s předchozím experimentem se supravodivým stíněním (položka XSUX0018). Jako stínění jsou použity permaloy plechy. Tento typ stínění nevytlačuje magnetické pole, ale pouze magnetické pole částečně pohlcuje. Nevýhoda tohoto typu stínění je v tom, že jeho účinnost není téměř stoprocentní, tak jako u supravodivého stínění, ale jen částečná. Naopak výhoda jeho užití je v jeho principiální odlišnosti, což je pro zcela jinou metodiku dokazování věrohodnější.

S touto zajimavou pomůckou požádejte svého profesora aby vám změřil indukované napětí na třech sestavách simulátoru pomocí galvanometru nebo milivoltového osciloskopu, či jiného citlivého zařízení a porovnejte rozdíl.
Tester umožňuje dokazování pro Faradayův homopolární generátor a pro dva technicky jedinečné generátory s přímou změnou magnetického toku. Jeden generátor přímo mění magnetický tok pomocí namotávání pružné vodivé části uzavřené vodivé smyčky v homogenizovaném magnetickém poli a druhý generátor vytváří přímou změnu magnetického toku uzavřené smyčky pomocí kartáče. Pro každou sestavu získáte vyosením magnetů dva typy magnetického pole; pro každou sestavu můžete zařadit permalloy pohlcovač pole do míst, kde indukce vzniká a kde nevzniká.

Můžete argumentovat, že vysvětlení anomálie indukováných napětí na jednotlivých generátorech nenajdete ve více jak 150 let starém Faradayově zákoně: Pokud by platil současný všeobecně uznávaný pohled na elektromagnetickou indukci, tak u všech generátorů, vč. generátorů přímé změny toku, by bylo jedno, ve které části změny toku umístíme permaloy stínění. Vždy by muselo dojít s poklesem magnetického toku k poklesu měřitelné hodnoty indukovaného napětí bez ohledu na umístění permaloy stínění - zda v oblasti kartáčů či v oblasti namotávání vodiče nebo v oblasti, kde není vodivý přechod mezi rámem a rotorem. Měřením prokážete, že k poklesu indukce dochází jen ve specifických místech generátorů. Pokud pohltíme tok pole mimo oblast kartáčů nebo mimo oblast namotávání vodiče, tak nedojde k žádnému poklesu indukce. Přitom z hlediska magnetického toku jsou obě umístění stínění ekvivalentní. Současná elektrodynamika takovéto kvalitativní účinky změny magnetického toku svou podstatou nepředpokládá. Předpokládá, že tok magnetické indukce a jeho změna je ryze kvantitativní pojem. Předpokládá tedy, že při dané magnetické indukci je účinek magnetického toku obecně závislý jen na změnách velikosti průtokového průřezu.

U experimentování s tímto zařízením si užijí ti, kdo rádi měří, nahrávají fyzikální videa a shromažďují data. Na tomto modelu generátoru lze ukázat, že právě porovnáním a vyhodnocením dat, lze zcela spolehlivě zpochybnit současný koncept elektromagnetické indukce. Spolehlivě dokážete, že indukce nevzniká díky zmeně toku (jen to tak vypadá pro malou skupinu dat, která jsou technicky snadno dostupná - náš model umožňuje získávat data i v technicky nestandardní oblasti), ale vzniká specifickým interagováním vodiče s magnetickým polem.

Pomůcku lze zapůjčit oproti vratné záloze, která se určuje individuálně . Cena zápůjčky je 800,-Kč/den.

Určeno pro širokou skupinu zájemců bez omezení.