eshop se supratechnikou - eshop elektrodynamika, telekomunikace a montáže, IT, Fryšták, Zlín

E-SHOP www.suprashop.cz       host                                                                                                                                Hledání dle kódu:
Nákupní košík
0 položek
Supratechnika
Tel. ústředny
KM Instalace zařízení bh164, bh165, KM190f, bh185
KM Instalace zařízení bh164, bh165, KM190f, bh185

Cena bez DPH: 1238,- CZK

DPH: 21%

Cena s DPH: 1498,- CZK

Kód: 540582

Sklad: NE - nutno ověřit dostupnost

Záruka: 24 měs.

Popis:

pro stroje
bh164, bh165, KM190f, bh185

Registrace instalace:
https://www.konicaminolta.cz/cs/hlavni-stranka/podpora/skoleni-a-instalace/instalace.html

Podmínky pro službu
- přítomnost správce sítě zákazníka (nebo pověřeného zástupce)
- vyplněná a podepsaná síťová analýza (jen v případě připojení zařízení KM do datové sítě zákazníka)
- veškerý obsah služby je možno uplatnit pouze v den instalace

Parametry služby
Probíhá v čase 8.00-16.00 hod (začít musí vždy tak, aby byla ukončena v tuto dobu, pokud není objednán jiný druh služby)

Služba obsahuje:
- cestovné servisního technika KM
- rozbalení stroje
- mechanické sestaveni stroje
- inicializace stroje
- nastavení stroje
- prověření funkcionality stroje
- instalace na 1 PC/server (OS Windows) za asistence pověřeného pracovníka v čase instalace
- školení obsluhy - použití základních funkcí stroje - obsahuje:
(trvání max. 1 hod., pro maximálně 6 osob - v rámci jednoho školení)
- seznámení s návodem k použití zařízení
- seznámení s funkcemi:
1. kopírování - základní funkce *
2. tisk (popis ovladače tiskárny, druh papíru, počet výtisků, oboustranný tisk, děrování, sešívání)
3. skenování (v případě připravenosti datových prostředků zákazníka dle specifikace - viz. analýza
připravenosti zákazníka)"
4. faxování (pokud je součástí stroje faxový modul a v případě připravenosti datových prostředků zákazníka)
- seznámení se strojem (prvotní doplnění spotřebních materiálů, seznámení s odstraněním záseků papíru a resetování chybových hlášení)

Školení neobsahuje:
- kopírování - doplňkové funkce **, aplikace
- tisk (nastavení ovladače tiskárny, konfigurace stroje, tisk pod kódem, tisk zamčených úloh)

Poznámky:
* kopírování - zákl. funkce: vložení originálů, potřebná nastavení pro kopírování - papír, reprofaktor, sytost kopií,
počet kopií, nulování počtu kopií, oboustranné kopírování, děrování, sešívání
** kopírování - doplň. funkce: doplňkové funkce / aplikace konkrétního stroje (např. vkládání listů, archivační okraj,
opakování obrazu, atd.)

Služba neobsahuje:
- dopravné za instalovaný stroj
- prokazatelné prostoje (nad rámec průměrného času instalace) z důvodu nepřipravenosti zákazníka